IMPORTANT NOTICE: Our Prudential Customer Service Centre on the 1st Floor of Marina One, East Tower will be opened by appointment only, from 2 June 2020. To ensure your safety, we have put safe management measures in place. For more information on COVID-19 relief measures please click here.

LIA Critical Illnesses (CI) Framework 2019 : In accordance to LIA Critical Illness (CI) Framework 2019, Prudential Singapore’s policies purchased from 26 August 2020 will adhere to the updated list of critical illnesses definitions. For more information, speak to your Prudential Financial Consultant today.

PRUACCESS: In accordance with PDPC's Advisory Guidelines on the PDPA for NRIC and other National Identification numbers, we will no longer be using NRIC/passport numbers/FIN for login purposes from 1 Aug 2019. If you have yet to create a user ID, please click here.

Changes to the way you’ll receive your letters: From Aug-20, we'll begin sending letters such as payment and renewal notices, payout letters and more, digitally instead of via mail. Eligible customers will receive an SMS whenever there is an e-letter for you. For more info, please click here.

IMPORTANT NOTICE : As of 25 August 2020, we have updated our Privacy Notice which is available at our corporate website. Find out more here.

English 中文 Indonesia Malaysia Philippines

Gumagana ang Singapore.

Sa harap ng ekonomiya sa kaalaman, nabuo nito ang reputasyon nito sa kalidad, pagkamapagkatiwalaan, integridad at pamamahala ng batas habang minimintina ang isa sa pinakamatataas na pamantayan ng pamumuhay sa mundo.

Pangangalagang Pangkalusugan

 

Ang Singapore ay isang pandaigdigang sentrong medikal na may world-class na medikal na imprastraktura sa Asya at ipinwesto na nangunguna bilang isang pandaigdigang paboritong destinasyon ng medikal na turismo ng PHD Chamber Medical and Wellness Tourism Report 2013*.

  • Madaling akses sa may kasanayang mga senior specialist
  • Mataas na antas ng espesyalisasyon sa loob ng maliit na pangkat ng mga espesyalista
  • Maraming sinanay sa nangungunang mga ospital sa buong mundo
  • Paggamit ng pinakabagong kasangkapan, mga pamamaraan at panggagamot

 

 

  • Ang Singapore ay nangunguna sa pinaka-mahusay na sistema ng healthcare sa 51 bansa ayon sa Bloomberg
  • Pangalawa sa buong mundo para sa mga resulta ng healthcare ayon sa Economist Intelligence Unit

 

Pinagkunan: Singapore Tourism Board

 


*Pinagkunan: Singapore Tourism Board

 

Edukasyon

 

May malinaw na kakulangan sa mga likas na yaman, ang tanging advantage sa kasaysayan ng Singapore ay ang mahusay na pagkaturo, inobatibo at motivated na mga manggagawa. Ang diwang ito ay nagpapatuloy ngayon sa pang-edukasyong sistema na kinaiinggitan sa buong mundo.

 

  • Mga unibersidad na world-class sa inyong pintuan
  • Napakahusay na ecosystem para sa multicultural, multilingual na edukasyon
  • Nangungunang antas ng edukasyon sa kolehiyo sa mas mababang halaga kung ihahambing sa ibang mga bansa
  • Mataas na pamantayan ng pamumuhay sa isang lungsod

Pinagkunan: SPH – The Sunday Times, 19 May 2013; British Council; United States Education Information Centre; www.studyinaustralia.gov.au; Ministry of Education

 

MGA TATANDAAN:
Ang brochure na ito ay hindi isang kontrata ng insurance at ang lahat ng datos na ipinakita rito ay para sa pang-impormasyong layunin lamang. Kahit na ang Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited ("Prudential") ay ginawa ang lahat ng pagsisikap upang gamitin ang mapagkakatiwalaang mga source, hindi namin independiyenteng maberipika ang pagiging tama ng datos na ibinigay rito. Ang mga customer ay hindi dapat magdepende lamang sa impormasyong itinakda sa brochure na ito sa pagsasagawa ng pasya upang makapasok sa anumang transaksiyon dahil wala rito ang bumubuo ng payo sa pananalapi, pamumuhunan o iba pang pampropesyonal na payo. Inirerekumenda namin na ang customer ay hihingi ng payo mula sa isang Pampinansiyal na Consultant ng Prudential. Sa pinakasukdulan na pinapahintulutan sa ilalim ng mga batas ng Singapore hindi ginagarantiya at kaya itinatatwa ng Prudential ang anumang pagtitiyak sa pagiging tama, pagka-maaasahan, pagiging bago, hindi paglabag o pagiging akma para sa anumang partikular na layunin ng anumang mga nilalaman ng brochure na ito. Ang brochure na ito ay para lamang gamitin sa loob ng Republika ng Singapore at hindi iintindihin na ibinigay sa labas ng Republika ng Singapore o paghihimok sa sinumang mga consumer sa labas ng Republika ng Singapore na bumili ng insurance product. Hindi binubuo ng brochure na ito ang anumang policy contract ng indibidwal o payo, paanayaya o mungkahi na bumili ng anumang kontrata sa insurance o makilahok sa anumang kaparehong transaksiyon na ipinahayag sa brochure na ito. Tama ang impormasyon hanggang Marso 31, 2017.