IMPORTANT NOTICE: Our Prudential Customer Service Centre on the 1st Floor of Marina One, East Tower will be opened by appointment only, from 2 June 2020. To ensure your safety, we have put safe management measures in place. For more information on COVID-19 relief measures please click here.

LIA Critical Illnesses (CI) Framework 2019 : In accordance to LIA Critical Illness (CI) Framework 2019, Prudential Singapore’s policies purchased from 26 August 2020 will adhere to the updated list of critical illnesses definitions. For more information, speak to your Prudential Financial Consultant today.

PRUACCESS: In accordance with PDPC's Advisory Guidelines on the PDPA for NRIC and other National Identification numbers, we will no longer be using NRIC/passport numbers/FIN for login purposes from 1 Aug 2019. If you have yet to create a user ID, please click here.

Changes to the way you’ll receive your letters: From Aug-20, we'll begin sending letters such as payment and renewal notices, payout letters and more, digitally instead of via mail. Eligible customers will receive an SMS whenever there is an e-letter for you. For more info, please click here.

Ang pagprotekta sa inyong sarili at sa inyong mga ari-arian habang binababaan ang inyong mga pananagutan ay nangangailangan ng pag-iisip at paghahanda. Ang lugar na pagsisimulan ay isang sinasabi, komprehensibong pinansiyal na plano mula sa Prudential.

Keyman Insurance      Pangangasiwa ng Ari-arian      Pagpaplano sa Pagretiro      Pagpaplano sa Paghalili

 

KEYMAN INSURANCE

 

Ang pangunahing pundasyon ng isang matagumpay na kumpanya ay binubuo ng ilang mga mahahalagang tao na nagbibigay ng liderato at bisyon na humihimok ng pag-unlad. Kapag magaganap ang hindi inaasahan, ang pagkawala ng kahit isa sa inyo ay magiging pinakanakapipinsala sa kumpanya.

Ang proteksiyon ng keyman ay nakatutulong na punan ang vacuum na naiwan ng pagkawala ng isang mahalagang appointment holder sa pamamagitan ng pagsakop sa kritikal na mga gastos. Ito rin ay isang nakahihikayat na insetibo upang hikayatan ang inyong mga core team member na manatili sa kumpanya.

 keyman 150x150

PANGANGASIWA NG ARI-ARIAN

 

Pinagtatrabahuhan ninyo ito sa buong buhay ninyo, ngayon ang inyong yaman naman ang pagtrabahuhin para sa inyo.

Gagawin ng Prudential Singapore ang ating pinakamabuting magagawa upang matulungan kayo sa pagpapalago ng inyong yaman sa pamamagitan ng paghahandog ng pagpaplanong pinansiyal na nagtitiyak na naaalagaan ang inyong pananalapi.

asset management 150x150
 

PAGPAPLANO SA PAGRETIRO

 

Huwag sayangin ang pagkakataon at baka hindi na ito maulit. Sa isang mabilis na tumatandang lipunan, hindi lang ang inyong sariling kalusugan ang isipin ninyo, kundi pati na rin sa inyong mga dependent. Sa katotohanan, ang kanilang personal na kalusugan at ng kanilang pamilya ay natukoy batay sa 73.4% ng mga indibidwal na may mataas na halaga ng neto sa isang poll bilang isang isyu na may kaugnayan sa kanila*.

Sa pagkuha ninyo mismo ng first class na payo sa kapwa mga pinansiyal at medikal na eksperto, tinitiyak ninyo ang inyong pisikal at piskal na kabutihan sa loob ng mga darating na taon.

Pinagkunan: Asia-Pacific Wealth Report 2015, Capgemini and RBC Wealth Management.

 retirement planning 150x150

PAGPAPLANO SA PAGHALILI

 

Ang planosa paghalili ay nagpapanatili ng inyong mga asset sapamilya at napapamudmod kungsaan nakikita ninyo kung saan akma. Malaya mula sa pag-aalala tungkol sa paglilipat ng yaman, gugugol kayo ng mas maraming oras golf course kasama ng inyong mga kaibigan at mas kaunting panahon sa mga tanggapan ng abogado na nakikipagtalo kung sino ang tatanggap ng ano.

Para matiyak ang patas na paghahati ng inyong mga asset, isaalang-alang ang paggamit ng insurance policy. May 85 taong karanasan saSingapore, ang Prudential ay natatanging inilagay upang payuhan kayo kung ano ang pinaka-akma sa inyo.

 succession planning 150x150

MGA TATANDAAN:
Ang brochure na ito ay hindi isang kontrata ng insurance at ang lahat ng datos na ipinakita rito ay para sa pang-impormasyong layunin lamang. Kahit na ang Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited ("Prudential") ay ginawa ang lahat ng pagsisikap upang gamitin ang mapagkakatiwalaang mga source, hindi namin independiyenteng maberipika ang pagiging tama ng datos na ibinigay rito. Ang mga customer ay hindi dapat magdepende lamang sa impormasyong itinakda sa brochure na ito sa pagsasagawa ng pasya upang makapasok sa anumang transaksiyon dahil wala rito ang bumubuo ng payo sa pananalapi, pamumuhunan o iba pang pampropesyonal na payo. Inirerekumenda namin na ang customer ay hihingi ng payo mula sa isang Pampinansiyal na Consultant ng Prudential. Sa pinakasukdulan na pinapahintulutan sa ilalim ng mga batas ng Singapore hindi ginagarantiya at kaya itinatatwa ng Prudential ang anumang pagtitiyak sa pagiging tama, pagka-maaasahan, pagiging bago, hindi paglabag o pagiging akma para sa anumang partikular na layunin ng anumang mga nilalaman ng brochure na ito. Ang brochure na ito ay para lamang gamitin sa loob ng Republika ng Singapore at hindi iintindihin na ibinigay sa labas ng Republika ng Singapore o paghihimok sa sinumang mga consumer sa labas ng Republika ng Singapore na bumili ng insurance product. Hindi binubuo ng brochure na ito ang anumang policy contract ng indibidwal o payo, paanayaya o mungkahi na bumili ng anumang kontrata sa insurance o makilahok sa anumang kaparehong transaksiyon na ipinahayag sa brochure na ito. Tama ang impormasyon hanggang Marso 31, 2017.

Next Steps