Announcement: Our Customer Service Centre at Marina One will be closed at 12.00pm on 24 January 2020, Friday (In celebration of Chinese New Year).
Our PruCustomer Line (1800 333 0 333) will operate from 8.30am to 1.00pm.

Announcement With effect from 2 January 2020, the operating hours of our Customer Service Centre will be from Mondays to Fridays, 9:00am – 5:30pm (excluding Public Holidays).

PRUACCESS: In accordance with PDPC's Advisory Guidelines on the PDPA for NRIC and other National Identification numbers, we will no longer be using NRIC/passport numbers/FIN for login purposes from 1 Aug 2019. If you have yet to create a user ID, please click here.


singapore 110x90

 

 

Perlindungan untuk penyakit kritikal di peringkat awal | Ya
Perlindungan untuk penyakit kritikal di peringkat pertengahan | Ya
Premium mungkin lebih rendah oleh kerana jangka hayat yang lebih tinggi* 
Perlindungan untuk penyakit kritikal di peringkat awal | Tidak
Perlindungan untuk penyakit kritikal di peringkat pertengahan | Tidak
Premium mungkin lebih tinggi oleh kerana jangka hayat yang lebih rendah* 
Perlindungan data peribadi | Ya Perlindungan data peribadi | Ya
Polisi mesti ditandatangani di Singapore Polisi mesti ditandatangani di Malaysia
Ditadbir oleh badan kawal selia | Ya Ditadbir oleh badan kawal selia | Ya

Pensijilan diperlukan sebelum dilantik sebagai Perunding Kewangan? | Ya
Keperluan menjalani latihan pembangunan profesional tahunan  | Ya
Jangkaan untuk memenuhi komitmen sepenuh masa sebagai Perunding Kewangan? | Ya

Pensijilan diperlukan sebelum dilantik sebagai Perunding Kewangan? | Ya
Keperluan menjalani latihan pembangunan profesional tahunan  | Ya
Jangkaan untuk memenuhi komitmen sepenuh masa sebagai Perunding Kewangan? | Ya

 

* Source: The World Bank, Life Expectancy at Birth,

Total (Years) http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

NOTA-NOTA:
Risalah ini bukanlah sebuah kontrak insurans dan semua data yang dinyatakan di sini hanyalah untuk tujuan maklumat. Walaupun Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited (“Prudential”) telah melakukan segala usaha untuk menggunakan sumber-sumber yang boleh dipercayai, kami tidak boleh secara sendiri mengesahkan ketepatan data yang digunakan di sini. Pelanggan tidak seharusnya bergantung semata-mata pada maklumat yang dinyatakan dalam risalah ini dalam membuat keputusan untuk melakukan sebarang transaksi kerana tiada apa yang terkandung di sini merupakan nasihat kewangan, pelaburan atau sebarang nasihat profesional yang lain. Kami mengesyorkan supaya pelanggan mendapatkan nasihat daripada Perunding Kewangan Prudential. Setakat mana dibenarkan sepenuhnya di bawah undang-undang Singapura, Prudential tidak menjamin dan dengan ini menafikan sebarang jaminan berhubung dengan ketepatan, kebolehpercayaan, maklumat terkini, bukan pelanggaran atau kesesuaian bagi sebarang tujuan tertentu mana-mana kandungan risalah ini. Risalah ini adalah untuk kegunaan di Republik Singapura sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai telah disediakan di luar Republik Singapura atau meyakinkan mana-mana pengguna di luar Republik Singapura untuk membeli sebarang produk insurans. Risalah ini tidak membentuk sebahagian daripada kontrak polisi atau nasihat, pelawaan atau cadangan kepada mana-mana individu untuk membeli sebarang kontrak insurans atau melibatkan diri dalam sebarang transaksi yang serupa yang dinyatakan dalam risalah ini. Maklumat adalah tepat pada 31 Mac 2017.

Next Steps